Wim Coenraadts

wim_coenraadtsWim Coenraadts (1961, historicus) heeft een fijne neus voor wat er speelt en gaat spelen. Zeker in tijden van crisis. De vele jaren in de journalistiek hebben hem daarin getraind. In de jaren als communicatieadviseur die daarop volgden heeft hij dit nog versterkt. Voor zijn klanten maakt hij issues inzichtelijk en hanteerbaar. Consequent zoekt hij de verbinding  met ‘de buitenwereld’. Dit oog voor maatschappelijke impact wordt bij crises steeds bepalender; het beperkt de schade voor de organisatie en omgeving en helpt om reputaties overeind te houden.

Crisiservaring deed  Wim op aan zowel de communicatie- als de mediakant (ANP: buitenlands beleid, parlement, economie). Daardoor is hij in staat tijdens noodsituaties vanuit verschillende perspectieven te denken en te handelen. Hij weegt de belangen van de diverse stakeholders en weet hij tegelijkertijd de media op een adequate manier te bedienen.

”Bij crises is het van belang druk te kunnen weerstaan. Tel tot tien, plan, overzie het speelveld, wees waar nodig transparant over eigen feilen en falen, weet waar gevoeligheden maar ook waar kansen liggen, pak het juiste moment en houd zo regie over inhoud en proces.”

Wim beschikt over een uitgebreid netwerk dat hem in staat stelt soepel te schakelen met bedrijfsleven, ngo’s, overheden, media en politiek. Als issue-adviseur werkte hij onder meer voor de Commissie Van Doorn (megastallen, toekomst intensieve veehouderij). Daarnaast trad hij als adviseur/woordvoerder op bij diverse interne bestuurscrises en gevoelige kwesties waar justitie en bedrijfsleven elkaar raken.

Zijn kennisvelden: agrofood, internationale betrekkingen & defensie, Europa, energie, innovatie, transport, macro-economie, de financiële sector, life sciences & health en sport.

Reacties zijn gesloten.